Kloakspuling akut kloakservice døgnvagt

Kloakservice Gentofte

Har du akut brug for døgnservice hjælp til kloakservice, kloakrensning, slamsugning, kloakspuling eller tv-inspektion? Så står vores dygtige specialister klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Vi har døgnvagt alle ugens dage, mandag til søndag samt alle helligedage.

Hos Akut Kloakservice er vi erfarne med kloakservice i Gentofte. Vores professionelle og erfarne medarbejdere er klar til at rykke ud til alle typer opgaver.

Vores personale har 26 års erfaring og vi har de bedste udstyr og værktøj med, når vi skal få dit afløb eller kloak til at normalt igen.

Vi rykker ud til private og virksomheder 24 timer i døgnet. Vores akutte døgnservice er til rådighed alle ugens dage, weekend og helligdage.

Når du bruger vores kloakservice i Gentofte, får du:

Hvilke opgaver løser vores kloakservice i Gentofte?

Akut Kloakservice tilbyder hurtigt og effektiv kloakarbejde, når du står i vand til knæene. Vi løser alt inden for kloakservice i Gentofte, og har fuld fokus på service og kvalitet.

Her er nogle af de opgaver, som vi løser:

 • Service på tilstoppede toiletter
 • Rensning af gulvafløb og køkkenafløb
 • Rensning af faldstammer
 • Service på brønde og olie
 • Tømning af olietank
 • Slamsugning
 • Rengøring af slambassiner og -tanke
 • Rengøring af sandfang, fedt- og olieudskillere

Hvis din udfordring er ikke er nævnt i ovenstående, skal du ikke tøve med at ringe. Vi sørger for at give dig den bedste vejledning og rådgivning, der findes i branchen.

Uanset problemets karakter er én ting sikkert: Jo hurtigere du får det fikset, jo bedre. Det der kan virke som et ubetydeligt problem med kloakken, kan nemlig hurtigt vokse sig stort og dyrt. Det kan også resultere i skader eller skadedyr, fx rotter.

Kloakservice med TV-inspektion i Gentofte

Har du mistanke om skader i din kloak, er det en god ide at få lavet en TV-inspektion først.

Det er nemlig en rigtig god måde til at undersøge eventuelle problemer i kloakken. Herefter kan vi fastslå, hvilken type kloakservice, du har behov for. TV-inspektion bruges f.eks. ved:

 • Mistanke om brud eller utætheder på afløbsledninger/ kloakker
 • Tilbagevendende problemer med en helt tilstoppet kloak
 • Mistanke om rotter i hus og kloak

Vores kloakservice i Gentofte står klar til at løse dit problem uanset omfanget. 

akut kloakservice TV-Inspektion

Hvilke kunder har brug for et professionelt kloak firma

Akut Kloakservice løser opgaver for både private og virksomheder. Vores slamsuger rykker også ud til sommerhus og kolonihavehuse.

Uanset om det drejer sig om kloakrensning eller TV-inspektion, kan du altid forvente professionel rådgivning. Vi lægger stor vægt på, at du får den rette sparring både før, under og efter, vi har udført en opgave.

I tvivl om, du har brug for kloakservice i Gentofte?

Er du i tvivl om, du har brug for at få hjælp af Akut Kloakservice? Så kan det være godt at kende til nogle almindelige tegn på, at din kloak er tilstoppet. Det kan nemlig betyde, at du har brug for lokal kloakservice i Gentofte. Nogle tegn kan være:

 • Dit afløb bliver ved med at stoppe til. Problemet er altså tilbagevendende.
 • Du har forsøgt dig med en svupper, men det løser ikke problemet.
 • Vandet står pludselig højere i dit toilet, end det plejer.
 • Du har problemer med at skylle vandet ud i vasken.
 • Der er en dårlig, og måske endda “rådden” lugt.
 • Du har bemærket, at dine kloakrør er stoppede.
akut kloakservice kloakservice i Brøndby gentofte

Tilbud på kloakservice i Gentofte

Vores priser på kloakservice i Gentofte afhænger af den enkelte opgave. Vi har derfor ingen faste priser. Prisen på den enkelte opgave regnes ud fra opgavens type, størrelse og tidspunktet for udførelse.

Vi tilbyder hurtig og præcis kloakservice, udført af erfarne og dygtige medarbejdere. Ring på telefon 41 501 500 eller send en mail til info@akutkloakservice.dk for et uforpligtende tilbud.

akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

Gentofte kommune

2820 Gentofte er en bydel i Storkøbenhavn i Gentofte kommune og var oprindeligt en landsby i Nordsjælland. I Gentofte kommune ligger byerne Gentofte, Vangede, Klampenborg, Skovshoved, Ordrup, Charlottenlund, Jægersborg, Hellerup og Dyssegård, og har ialt næste 75.000 indbyggere, og er en af de mest velhavende områder i Danmark.

Kommunen hører til top-3 blandt de kommuner med de højeste gennemsnitlige disponible indkomster. Gentofte består hovedsagelig af villakvarterer, men der er også lidt etagebyggeri i visse områder. Som en lidt pudsig detalje kan nævnes at Gentofte rådhus ikke ligger i Gentofte by, men i Charlottenlund.

Gentofte kommune består overvejende af beboelseskvarterer, hvor mange beboere har deres arbejde inde i København. Områdets bebygningsgrad efterlader ikke de store områder til erhverv, industri og store butikscentre, lige med undtagelse af området ved Nybrovej og Lyngbyvej, hvor Ikea og andre store butikskæder har slået sig ned.

De største produktionsvirksomheder i nyere tid har været Nordisk Gentofte, der senere ved en fusion med Novo i 1989 dannede Novo Nordisk. Tuborg havde tidligere bryggeri i Hellerup, men produktionen blev i 1997 flyttet og det gamle bryggeriområde er i gang med at blive omdannet til kontor-og boligområde.

Gentofte kommune grænser mod nord op til Jægersborg Dyrehave, men det til trods, findes der ikke meget vild natur tilbage i området. To undtagelser er dog Ermelunden i Jægersborg som er en løvskov på 70 ha. og Gammelmose i udkanten af Vagede, en 13 ha stor tilgroet højmose. Af parker kan nævnes Bernstoffpark, en 60 hektar stor slotspark som er oplagt til en udflugt i de grønne. I Bernstoffparken ligger også Dronning Louises Rosenhaven, som blev skabt som følge af den store passion for roser.

Det største naturområde i kommunen er Gentofte Sø, der bruges af mange borgere til motion, leg, afslapning og naturoplevelser. Langs søbredden løber en 2,6 km. lang sti der bruges flittigt af kondiløbere og dem der bare vil gå en tur.

Vidste du...

… at Gentofte kommune vedtog en ny spildevandsplan i efteråret 2022 gældende frem til 2032.

Spildevandsplanen 2022-2032 er udarbejdet i samarbejde med Novafos A/S.  Den giver en status på regn- og spildevandsområdet, og sætter rammen for kommunens og forsyningsselskabet Novafos arbejde med at udbygge afløbssystemet de næste 10 år.

Klimaforandringer med kraftig regn og skybrud, betyder at kloaksystemet til tider kommer under et voldsomt pres, fordi der simpelt hen ikke er plads nok i kloakkerne til både regnvand og spildevand.

Netop den udfordring er noget kommunen har med i den nye spildevandsplan.
Specielt for denne spildevandsplan er, at afløbssystemet fremadrettet bliver anlagt som et fuldt separat system, hvor spildevand og regnvand fra tage, veje og befæstede overflader bliver håndteret i to adskilte systemer.

Fuld separering af regnvand og spildevand betyder at der bliver bedre plads i afløbssystemet, og skal forbedre vandmiljøet, sikre rent badevand, ruste kommunen bedre til at kunne modstå oversvømmelser med blandet regnvand og spildevand.

Noget nyt bliver det obligatorisk for grundejerne at adskille regnvand og spildevand på egen grund.

Dette vil ske i takt med at der etableres regnvandsledninger i vejene i løbet af de næste godt 30 år.

Du kan se hvad Gentofte kommunes spildevandsplan betyder for dig.

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.