Kloakspuling akut kloakservice døgnvagt

Kloakservice i København SV - Kongens Enghave døgnet rundt

Har du akut brug for døgnservice hjælp til kloakservice København SV, kloakrensning, slamsugning, kloakspuling eller tv-inspektion? Så står vores dygtige specialister klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Vi har døgnvagt alle ugens dage, mandag til søndag samt alle helligedage.

Vi tilbyder professionel kloakservice i København SV døgnet rundt. Bor du i Kongens Enghave området, så kontakt kloak døgnservice, hvis du har brug for akut kloakservice. Akut kloakfirma har specialiseret sig at løse akutte kloakserviceopgaver for borgere og virksomheder i Kongens Enghave og omegn hele døgnet rundt. Vi løser dog naturligvis også mange andre opgaver indenfor kloakservice. Se oversigten med ting, som vi kan hjælpe med at løse:

 • Lokalisering af kloakproblem med TV-inspektion
 • Tilstoppede afløb
 • Tilstoppede faldstammer
 • Tømning af septiktanke
 • Kloakspuling
 • Rengøring af slambassiner og slamtanke
 • Slamsugning af forskellig art

Brug af kamera ved inspektion af kloakken

Med en TV-inspektion kan vi nemt og hurtigt lokalisere fejlen i din kloak. Ved en TV-inspektion bruger vi et medbragt kamera og en monitor til at få et kig ind i kloakken og i afløbsrørene. Herved behøver vi ikke at gætte på hvad problemet er, men kan med langt større sandsynlighed lokalisere og udbedre skaden med det samme. Hvis vi i første omgang kan lokalisere den reelle årsag til problemet med kloakken, så vil sandsynligheden for at problemet opstår igen også være mindre. Her finder du en række andre gode grunde til at få foretaget en TV-inspektion af din kloak:

 • Finde ud af om du har rotter i kloakken
 • Finde ud af hvorfor din kloak bliver ved med at stoppe til
 • Finde ud af om der er utætheder i afløbsledninger

Hjælper private og virksomheder i 2450 København SV

Vi yder kloakservice for både private og virksomheder i 2450 København SV. Akut kloakfirma hjælper både ved akutte kloakproblemer og almindelige kloakopgaver. Hos Akut Kloakservice tilbyder vi bl.a. kloakrensning, kloakspuling og slamsugning. Det er underordnet om du bor i et hus eller en lejlighed, vi står altid klar til at hjælpe beboere i Kongens Enghave-kvarteret. Vi hjælpe også lokale butiksindehavere, virksomheder og andre erhvervsdrivende med kloakservice. Vores mangeårige erfaring med kloakservice gør, at vi stort set altid kan hjælpe dig med at få løst dit kloakproblem.

akut kloakservice kloakservice i Brøndby gentofte

Døgnvagt for København SV - Kongens Enghave

Døgnvagt omfatter København SV- Kongens Enghave. Faktisk dækker vi hele Storkøbenhavn inklusiv Kastrup og Dragør kommune. Så har du akutte kloakproblemer, så tag trygt kontakt til os. Du får hurtig service, hvis uheldet er ude og du f.eks. står med et tilstoppet afløb. Et akut problem med kloakken kan opstå på alle tider af døgnet, derfor har vi hos Akut Kloakservice døgnservice. Du kan ringe eller skrive til vores døgnservice 24 timer i døgnet, alle dag inklusiv i weekenderne og på helligedage. Tager du kontakt til os, så er du allerede godt på vej til at få løst dit kloakproblem, uden lang ventetid.

akut kloakservice

Kloakservice i København SV når problemet opstår

Kloakken er som bekendt helt nødvendig for, at vi kan udføre vores daglige gøremål. Både i privatlivet og arbejdslivet har vi brug for rindende vand, og som der flyder væk ganske uproblematisk. Det er svært at gennemføre dagen, hvis der er problemer med toilet, vask eller bad.

Derfor kan det være en rigtig god idé at vide hvem man skal kontakte med kloakservice i København SV. Vi har mange års erfaring og ekspertise hos Akut Kloakservice.

Højtryksspuling med Akut Kloakservice

Højtryksspuling fungerer rigtig godt til at løse og forebygge tilstoppet kloak. Du kan hurtigt komme stoppede afløb, vaske, brønde og toiletter til livs med en kloakspuling. Metoden hjælper til at fjerne belægninger i brønde eller i rør, så vandet i kloakken igen kan strømme frit – og hverdagen kan fortsætte ubesværet.

Hvornår har jeg brug for kloakservice døgnvagt?

Hos Akut Kloakservice har vi altid en kloakservice døgnvagt, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig. Vi tilbyder akut kloakservice i København SV, alle døgnets timer og alle ugens dage.

Men hvordan ved du, om dit problem er akut eller ej? Det kan være svært at afgøre. Derfor skal du heller ikke være bange for at kontakte os. Vi kan sagtens hjælpe dig med at afklare, om problemet kræver en løsning her og nu, eller om det kan vente. På den måde kan vi også sørge for, at du får udført opgaven på det mest belejlige tidspunkt og til den bedste pris.

Tilstoppet kloak? Disse ting kunne tyde på det:

 • Stoppede afløb kan være et tegn på tilstoppet kloak
 • Bliver toilettet ved med at stoppe til? Står vandet højt?
 • Hvis vandet ikke løber uproblematisk ud af vasken
 • Septiktanken skal tømmes
 • I tvivl? Du kan altid ringe til vores kloakservice døgnvagt.

Priser og tilbud på kloakservice

Kontakt os for at høre nærmere om vores priser og for at få et tilbud på kloakservice. Generelt afhænger vores priser af hvor lang tid opgaven tager og på hvilket tidspunkt af døgnet den skal udføres. Vi tager tillæg for opgaver som kræver akut udrykning. Ligeledes betaler du mere for arbejde udført om aftenen, natten og i weekenden.

Med vores erfaring spotter vi problemet ret hurtigt

Akut Kloakservice har en stor moderne vognpark med en række moderne maskiner der kan rense din kloak. Vores biler har det rette udstyr til at bekæmpe dit problem. Som professionelt kloakfirma i København SV kan vi tydeligt se, hvad et problem med kloakken kræver. Så nemt er det imidlertid ikke, hvis du ikke er fagperson. Derfor vægter vi det enormt højt, at kommunikationen mellem os er god. Vi vil nemlig gerne sikre os, at du forstår, hvad vi foretager os, lige fra du henvender dig med problemet, til vi har løst det.

Kontakt os på 41 501 500 eller info@akutkloakservice.dk for priser eller tilbud på kloakservice i København SV.

akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

København SV - Kongens Enghave

2450 København SV, Kongens Enghave er en funktionel bydel i Københavns kommune. Tidligere var det også en administrativ bydel, men blev fra 2007 en del af Vesterbro. I København SV ligger Carlsberg Station, Sydhavn Station og Sjælør Station.
Området er hjemsted for mange af Københavns almene boliger, samt store kontordomiciler og nybyggerier ved havneområdet.

Tilbage i 2002 vedtog Københavns Kommune en helhedsplan for hele Sydhavnen, hvilket indebar at noget af havnen skulle fyldes op, for at give plads til boliger. Til gengæld skulle der så graves kanaler svarende til det vandareal der blev udbygget i havnen. På trods af flere indsigelser, blev lokalplanen for det nye områder ved navn Egehave Brygge vedtaget i 2014. Første etape af Egehave Brygge startede i 2015 og de første beboere i området flyttede ind i 2017.

I 2024 forventes det at Metrostationen, som en del af den nyeste linje Sydhavnsmetroen M4, står klar. Når hele området er færdigt, kommer det til at indeholde alt det som kendetegner København. Kanaler og en lokal havn, metro og cykelstier, boliger og grønne byrum hvor fællesskaber kan trives.

Egehave Brygges sydligste del er endnu ikke etableret, men By og Havn har indgået aftale med Munck Havne og Anlæg A/S, der skal stå for infrastruktur og byggemodning af det nye metrobetjente bolig- og erhvervsområde.

Vidste du...

…at alle kommuner skal jf. Miljøbeskyttelsesloven have en plan for bortskaffelse af spildevand.
København S og København SV er i stor udstrækning underlagt spildevandsplanen i Københavns kommune.

Spildevandsplanen 2018 for Københavns kommune er med til at sikre plangrundlag for spildevandsforsyningsselskaberne HOFOR og BIOFOS investeringer i spildevandsindsatser for perioden 2019 til 2028. Det er en rammeplan for de kommende 10 år med spildevandsplanlægning- og håndtering i Københavns kommune Spildevandsplanen for 2018 vil blive suppleret af projekttillæg med konkrete projekter til igangsættelser af f.eks. skybrudssikring og byudviklingsprojekter.

En af spildevandsplanens grundlæggende funktioner er, at sikre at borgere og virksomheder kan søge oplysninger om eksisterende og kommende spildevandsforhold og indsatser. Det er vigtigt, da anlægsprojekter kan have både direkte og indirekte indvirkning, ved at begrænse rådigheden over en matrikel, eller der kan komme ændringer på kravene til kloakering eller direkte gener ved anlægsarbejdet.

Spildevandsplanen er udarbejdet af Teknik og Miljø forvaltningen i samarbejde med HOFOR og BIOFOS.

Spildevandsplanen i 2018 omhandler al håndtering af spildevand og betyder at planen også gælder håndtering af spildevand i områder der i dag ikke er kloakeret som f.eks. kolonihaver og husbåde.

Her kan du læse mere om spildevandsplanen 2018 for Københavns Kommune

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.