Døgnservice - Akut kloakservice Slamsugning

Slamsugning

Vælg en professionel slamsuger når din kloak er stoppet. Slamsugning er løsningen når du står med et stoppet toilet eller et stoppet afløb og har brug for at få suget eller spulet dine rør. Slamsugeren kan suge alt slam, skidt og snask op og rense kloakken  Akut Kloakservice er eksperter i slamsugning for private hjem samt små og store erhverv. Alle regler overholdes altid for bortanskaffelse af slam, på rensningsanlægget. Du får et kompetent team med over 26 års erfaring samt professionel, faglig viden, top kloakservice, moderne kloakbiler med mobilt kloak kamera.

Slamsuger bilen er klar til at blive sendt ud til din adresse og få din kloak til at suge igen. Kontakt Akut Kloakservice med det samme hvis du har brug for Døgnservice, eller lad os ringe dig op så du kan få et uforpligtende tilbud.

Hvad er slamsugning?

Slamsugning er en mekanisk proces, der bruges til at fjerne slam, der har sat sig fast i kloakker og afløb.

Slamsuger køretøj, er et meget effektiv og let værktøj til at fjerne ophobet slam fra et sted. Køretøjet er udstyret med en stor tank og en slange. Slangen suger det samlede slam op fra overfladen og transporteres væk af køretøjet. Derudover er en slamsuger køretøj ideel til at fjerne kloakstoppere og andre ubehagelige kloak tilstopninger. Slamsugeren bruges ofte til at fjerne ophobede pletter, olie og til at tømme tanke.

Denne mekaniske proces har ikke kun til formål at rense kloakker og afløb, men ligeledes at identificere og reparere eventuelle skader, der kan være opstået. For at opnå dette, indsættes et kamera, så en medarbejder kan se, hvad der sker i afløbet under processen.

Under arbejdet pumpes en blanding af vand og luft ind i kloakken for at skylle slam fri af kloakrør. Det fjernede slam sendes derefter til et rensningsanlæg, hvor det renser og bearbejdes, før det slippes ud i miljøet.

akut kloakservice - Slamsuger døgnservice

Tegn på, at du har behov for en slamsuger

Du har typisk behov for en slamsuger, når din kloak eller dine rør er så tilstoppede, at der ikke længere er gennemstrømning, og du ikke kan skylle ting ud.

I disse tilfælde bør du altid kontakte en fagmand, der kan komme ud til dig, og dette kan vi klare, da vi laver slamsugning døgnet rundt og alle årets dage for kunder som dig, der har behov for det.

Her er et par tegn på, at du har behov for slamsugning:

    • Vandet står højt i dit toilet og falder ikke efter skyl
    • Vandet løber ikke ud af køkken- eller håndvasken
    • Dårlig lugt af kloak i køkken eller badeværelse
    • En septiktank eller lignende, der skal tømmes meget ofte

Hvilke fordele og ulemper er der ved slamsugning?

Slamsugning har en række fordele. Det er en hurtig og moderne måde at fjerne slam fra tanke. dræn eller kloak. Det kan nedsætte risikoen for kloakstop og skade på kloakken overtid og det er en mere miljøvenligt end manuel rengøring, da det ikke bruges kemikalier eller andre skadelige elementer.

Ulempen ved slamsugning er, at det kan være meget dyrt og kræver specialudstyr, teknik og specialiseret viden. Det kan også være risikabelt, hvis det ikke udføres korrekt, hvilket kan resultere i skader på kloakken eller drænet. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning hos firmaer med høj ekspertise. Faktisk er det ikke altid den rette løsning. I nogle tilfælde er spuling og kloakrensning nok i sig selv til at fjerne fedt og snavs – det kan sparre dig for en masse penge.

Professionel slamsugning med døgnvagt

En slamsugning er en procedure, som kræver professionelt udstyr og ikke er noget, man selv kan lave. Vi er derfor altid klar til at komme ud til dig ved akutte problemer, og kommer typisk til dig på mindre end to timer, så vi kan løse problemet, og du kan nyde godt af at have en velfungerende kloak igen.

Ved slamsugning fjerner vi ikke kun det synlige støv og skidt, men også fækalt materiale og andre uønskede stoffer. Vi anvender miljøvenlige metoder, så det vi fjerner, er biologisk nedbrydeligt. Dette gør både det lettere at håndtere, men også at det ikke skader miljøet.

akut kloakservice - Tv inspektion af kloak

Sådan kan du selv forebygget en tilstoppet kloak og undgå slamsugning

Selvom der er situationer, hvor en slamsugning er uundgåelig, så kan du selv gøre rigtig meget for at forebygge problemer med din kloak.

Sund fornuft er det vigtigste råd, men nogle gange rammer uheldet dig bare, og du skal have professionel assistance, hvilket vi kan give når som helst, det måtte kræves.

Undgå at smide ting i din vask eller dit toilet, som ikke hører til de steder, og du vil være meget bedre stillet, hvad angår din kloaks helbred.

Det er for eksempel at minimere mængden af fedt, du putter i din køkkenvask, eller papir i toilettet, da disse ting hurtigt kan størkne og forhindre en god gennemstrømning i kloakken.

Derudover er det altid en god idé med hyppig rengøring, så du minimerer gamle rester af affald, som kan give gener på længere sigt.

Kontakt os for hjælp til din kloak

Hos Akut Kloakservice er vi eksperter i at finde ud af, præcis hvor problemet ligger og hvilken løsning, der vil være den bedste i den givne situation. Her kan slamsugning være én af mulighederne, men uanset hvad, skal vi nok få styr på dit afløb, så systemet kan glide igen.

Hvis du har brug hjælp, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 41 501 500.

Vi tilbyder service alle ugens dage, og vi rykker ud hurtigst muligt efter vi har modtaget din henvendelse, hvilket naturligvis også gælder både aften, nat og weekend.

akut kloakservice Slamsuger Pris
akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

Hvad er slam

Slam er det materiale, der dannes i kloaksystemet når fedt, olie, sæbe, menneskeligt affald, skylles ned i toilettet eller gennem din vask og afløb.

Kloakslam består primært af organisk materiale, såsom afføring, papir og madrester, der nedbrydes af bakterier og andre mikroorganismer.

Slam fra kloakken kan være en potentiel sundhedsrisiko og skal derfor fjernes af professionelle kloak firmaer. Slammet fra kloaksystemet skal behandles på en sikker måde, ifølge lovgivningen.

En slamsuger bil også kaldet slamsugercentralen er en rullende slamsuger, der specialiserer sig i tømning og rengøring af septiktanke, afløbsledninger og andre systemer, der håndterer spildevand. Der findes både stor slamsuger, mini slamsuger og den lille slamsuger. Uanset hvilken størrelse så er bilen fyldt med specialudstyr, herunder slamsugere og højtryksrensere, til at fjerne faste og flydende affaldsstoffer som slam, fedt og afføring fra disse systemer.

Når dine kloakker og tankene er tømt så køres dit slam afsted til et rensningsanlæg hvor det tømmes af, separeres og viderebehandles hvorefter det bortskaffes på en måde, der overholder miljømæssige standarder og krav.

Enten bliver kloakslam komposteret og spredt ud som gødning eller kørt til forbrændingen og forbrændt til energi. Det er vigtigt at behandle kloakslam korrekt for at undgå miljøforurening og for at beskytte den offentlige sundhed.

Slamsugning og spuling

Slamsugning og spuling er to teknikker, der anvendes til rensning af afløbs- og kloaksystemer.

Disse teknikker indebærer brug af en slamsuger, der er i stand til at fjerne store mængder af affald og sæbe fra afløb og kloakker.

En slamsuger ser ud som en forstørret støvsuger og bruger en teknik der kaldes kloakrensning eller hydrojetting. Denne teknik er kort fortalt en spuling hvor der er ekstremt meget tryk på vandet der kommer ud af slangen. Hydrojetting udføres typisk med hjælp fra en højttryks vakuumslamsuger. Når slamsugeren ankommer, indføres sugehovedet i afløbssystemet eller kloakrøret, og sugningsprocessen starter. Med en fantastisk evne til at suge alt skudt og slam i sugerens retning, fjerner slamsugeren alle affaldsdele og snavs, der har blokeret rørene og rense de indvendige overflader for snavs og affald. 

Denne teknik er velegnet til større mængder af pludselige blokeringer i rørene.

Det er vigtigt at bemærke, at hele processen finder sted uden for dit hjem, og der er ingen risiko for at kloak kan sive ind.

Det sikrer dermed en jævn strøm af spildevand i din kloak. 

Top Kloakservice betyder...

Top Kloakservice er professionel og effektiv kloakfirma der tilbyder VVS- og afløbstjenester. Kloak teamet består af erfarne og dygtige VVS-montører er dedikeret til at sikre dig en rettidig og effektiv løsning på enhver VVS-problem, der måtte opstå i dit hjem eller virksomhed.

Top Kloakservice inkluderer afløbsrensning, reparation og udskiftning af vandvarmere, installation og reparation af VVS-armaturer og meget mere. Her anvendes moderne og avanceret udstyr samt miljøvenlige produkter til at håndtere alle VVS-problemer.

Slamsuger bilen tager normalt i mod opgaver fra både private og offentlige kunder, herunder virksomheder, kommuner og boligforeninger. Slamsugeren spiller en vigtig rolle i at opretholde hygiejnen og sikkerheden i samfundet ved at fjerne og behandle spildevand og forhindre spredning af farlige bakterier og sygdomme.

Hvis du har brug for nogen form for slamsuger eller VVS-tjenester, kan du stole på at Akut Kloakservice levere fremragende resultater til overkommelige priser.

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.

Slamsugning

  • København
  • Nordsjælland