akut kloakservice Virum og Sorgenfri

Kloakservice i Virum

Har du akut brug for døgnservice hjælp til kloakservice Virum, kloakrensning, slamsugning, kloakspuling eller tv-inspektion? Så står vores dygtige specialister klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Vi har døgnvagt alle ugens dage, mandag til søndag samt alle helligedage.

Har du behov for kloakservice i Virum, så tilkald os fra Akut Kloakservice vi køre ud dag og nat. Vores professionelle medarbejdere kan udføre mange forskellige opgaver:

 •  Rense gulv- og køkkenafløb
 • Rensning af faldstammer
 • Tilkald kloakservice ved tilstoppede toiletter
 • Vi kan hjælpe med slamsugning
 • Vi kan tømme septiktanke
 • Vi kan yde service på brønde og olie
 • Vi kan rengøre sandfang, fedt- og olieudskillere
 • Vi kan rengøre slambassiner og -tanke

Få lavet en TV-inspektion af kloakken i Virum

Du kan få lavet en TV-inspektion af din kloak, hvis du mistænker at noget er galt. Det er ofte en god og hurtig løsning, der hjælper os med at finde frem til, hvilken type kloakservice, du har behov for. TV-inspektionen kan for eksempel være med til at bekræfte:

 • Om der er rotter i kloakken
 • Mistanke om revner i kloak eller afløb
 • Mistanke om en stoppet kloak

Virksomheder og private i Virum

Akut kloakservice har både kunder blandt virksomheder og private i Virum. Uanet om opgaven vedrører erhverv, privat bolig, sommerhus eller kolonihavehus, kan du altid være sikker på professionel rådgivning både før, under og efter opgaven udføres.

akut kloakservice

Kloakservice – nat og weekender

Muligheden for at få kloakservice både om natten og i weekender er vigtig, da problemer med kloakken kan opstå når som helst. Tit kræver det akut tilsyn. Derfor kan du altid få fat i os via vores døgnservice.

Vores døgnvagt kontaktes på telefon 41 501 500.

Slamsugning i Virum

Slamsugning er én af spidskompetencerne hos Akut Kloakservice. Vi har en større vognpark med driftssikre maskiner, heriblandt slamsuger. Vi kører gerne forbi Virum, når du har brug for kloakservice.

Forebyggende kloakservice

Hos Akut Kloakservice vejleder vi dig gerne i, hvordan du kan vedligeholde kloakken. Dette indebærer blandt andet at forebygge problemer. Derfor tilbyder vi kloakrensning som en del af vores kloakservice i Virum.

Med maskinen kan vi spule belægninger ud af rør og brønde. Det forebygger, at emnerne vokser sig større og på sigt begynder at blokere kloakken. Kloakspuling er en super effektiv form for kloakrensning, og det fungerer rigtig fint som forebyggelse.

Kræver stoppet håndvask og toilet en kloakrenser?

Det kan være svært at afgøre, om man har brug for professionel hjælp til kloakken. Er et stoppet toilet eller en stoppet vask fx en grund til at kontakte en kloakrenser? Det kan det være. Især hvis problemet bliver ved med at vende tilbage, kan det være en god idé at kontakte vores kloakservice i Virum eller Sorgenfri.

akut kloakservice kommer med en kloakrenser

8 tegn på at du skal kontakte Akut Kloakservice

 1. Problemet vender tilbage
 2. Det forsvinder ikke ved hjælp af svupper og armkraft
 3. Toilettet har tendens til at stoppe
 4. Vandet i toilettet står højt
 5. Vasken stoppes, og vandet kan ikke løbe ud
 6. Der lugter dårligt eller råddent i dit område
 7. Du har set rotter i omegnen
 8. Din septiktank skal tømmes meget ofte

Kloakservice - priser

Prisen på kloakservice varierer meget. Det hele afhænger af problemets omfang og type. Tidspunktet for udførelse er også afgørende for prisen. Vi sender altid erfarne og kompetente fagfolk ud på opgaverne. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud i Virum og Sorgenfri. Telefon: 41 501 500 eller mail: info@akutkloakservice.dk

Derfor kan du have glæde af vores kloakservice døgnvagt

Vi har en kloakservice døgnvagt, som besvarer opkald alle døgnets timer og alle ugens dage. Kloakken kender jo hverken klokken eller kalenderen, og problemer kan opstå når som helst. Du kan altså altid ringe til os – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt problemet er akut. Det kan vi nemlig nemt afgøre.

Hvis det kræver handling nu og her, rykker vi selvfølgelig ud med kloakservice i Virum hurtigst muligt. Men hvis det kan vente, og eventuelt skal undersøges med en TV-inspektion, aftaler vi dét. På den måde får du service på det mest belejlige tidspunkt og til den lavest mulige pris.

Fordele ved at benytte Akut Kloakservice i Virum

 • Vi sætter din tilfredshed højest af alt
 • Kommunikation og service er nøgleord for os
 • Vi har 20 års erfaring indenfor kloakservice
 • Vi kan fikse samtlige kloakproblemer i Virum
 • Du kan benytte vores kloakservice døgnvagt
 • Vi kan rykke ud når som helst
 • Slamsugning, kloakspuling eller TV-inspektion
 • Vi har maskiner, udstyr og mandskab til at klare det hele

Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud i Virum. Telefon: 41 501 500 eller mail: info@akutkloakservice.dk

akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

Virum - Lyngby Taarbæk kommune

2830 Virum er en bydel i Storkøbenhavn med omkring 12.000 indbyggere. Byen er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune. Virum ligger ud til Furesø, Furesøparken, Geelskov og Nølleådalen, hvilket udgør de landskabelige værdier i området. Bydelen afgrænses ved Furesøen og Brede ved Kongevejen.

Virums handels- og transportmæssige centrum findes ved Virum Torv og Geels Plads, hvor der ligger en del butikker. Der er offentlig transport forbindelse fra Virum Station, hvor der afgår S-tog på E-linjen imellem Køge og Holte. Derudover går der busser til Holte, Lyngby og Brede. Fra Virum til Københavns centrum er de ca. 18 km. i luftlinje.

Vidste du...

…at Lyngby-Taarbæk Forsyning håndterer alt spildevand i kommunen herunder for Virum. Spildevand er det brugte vand fra kommunens borgere og erhvervsliv der løber ud i kloakken, hvor det bliver blandet med regnvand. Vandet ender på Mølleåens rensningsanlæg, hvor det renses på en grundig og miljøvenlig måde. Renseanlægget sørger for høj udnyttelse af restproduktet til grøn energi.

Lyngby-Taarbæk kommune har i lighed med Danmarks øvrige kommuner, de seneste år oplevet kraftige skybrud. Det har medført at spildevand opblandet med regnvand, har flydt fra overfyldte kloakker ud på veje, ned i kældre og ud i vandmiljøet, som blandt andet Mølleåen.

Kommunen er derfor i gang med flere klimatilpasningsprojekter der skal sikre at de store oversvømmelser undgås. Klimatilpasning foregår både over og under jorden. Ledningsnettet bliver opdateret, anlægger underjordiske bassiner, etablere grøfter og regnvandsbassiner. Du kan læse mere om klimatilpasning for Lyngby-Taarbæk.

Der er blandt andet i de seneste år gennemført et klimatilpasningsprojekt i Virum, hvor regnvandet i Skolebakkekvarteret ledes til en ny sø i Virum Parken.

Frem til 2026 er der i Lyngby Taarbæk kommune planlagt projekter for mere end 800 mio.kr f.eks.

 • I Stokkerod nord for Taarbæk separeres regnvand, for at undgå overløb til Øresund
  • På det nedlagte Ålebæk Renseanlæg anlægges forsinkelsesbassiner for at reducere overløb til Mølleåen
 • I forbindelse med omlægning af ledningsnet på grund af letbanen, etableres der nye kloakledninger og dedikerede regnvandsledninger.
 • I Virum skal et projekt lede regnvandet fra Grønnevej og Byagervej ud i søen ved Virumparken
 • Omkring Humletoften og Buskevejskvarteret skal regnvand separeres og ledes til Lyngby Sø
 • I Bondebyen skal regnvandet separeres og ledes til et nyt gadekær.

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.