akut kloakservice - Din kloakrenser kommer og foretager Kloakrensning hvis du har stoppet vask, stoppet toilet eller Stoppet afløb

Vi udfører kloakservice i Vedbæk

Har du akut brug for døgnservice hjælp til kloakservice i Vedbæk, kloakrensning, slamsugning, kloakspuling eller tv-inspektion? Så står vores dygtige specialister klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Vi har døgnvagt alle ugens dage, mandag til søndag samt alle helligedage.

Akut Kloakservice er klar til at hjælpe med alle opgaver inden for kloakrensning i Vedbæk. Vi er nemlig super skarpe i kloakservice. Vores dygtige medarbejdere kan f.eks. hjælpe med:

 • Rensning af faldstammer
 • Rensning af gulvafløb og køkkenafløb
 • Rensning af tilstoppede køkken- og håndvaske
 • Tilstoppede toiletter
 • Slamsugning af vejbrønde og kloakbrønde
 • Tømning af septiktank
 • Rengøring af fedtudskillere, olieudskillere og sandfang
 • Rengøring af slambassiner og slamtanke

Lav en TV-inspektion af kloakken først

TV-inspektion er en effektiv måde at undersøge et problem eller en mistanke om et problem i kloakken.

På denne måde kan vi hurtigt og effektivt fastslå, hvilken type kloakservice, du har behov for.

Vi tilbyder TV-inspektion i Vedbæk og undersøger bl.a.:

 • Mistanke om rotter i kloakken eller i huset
 • Gentagne problemer med tilstoppet kloak
 • Mistanke om utætheder eller brud på kloakker/afløbsledninger
akut kloakservice Bagsværd og Kgs. Lyngby

Hvem hjælper vi?

Vi udfører kloakservice-opgaver for både virksomheder og private i Vedbæk. Er der behov for slamsugning i et sommerhus eller kolonihavehus, er vi også behjælpelige med det. Vi sørger altid for at vejlede og sparre på bedste vis, både før, under og efter en opgave.

Kloakservice i Vedbæk udføres og med slamsuger

Slamsugning kan være et effektivt tiltag for at få en sund kloak. Når skidt, slam, snavs og lignende er ude af kloakken, møder vandet ikke modstand. Det kan flyde frit, og du kan nemt bruge toilet, vask, brønd eller faldstammen. Har du problemer med kloakken, er kloakrensning med slamsuger yderst effektivt.

Vi kan hjælpe ved et stoppet toilet

Et stoppet toilet virker måske ikke altid super alvorligt. Det er dog godt at være opmærksom på, om problemet er tilbagevendende. Hvis det er tilfældet, kan det nemlig være, at det ikke bare er toilettet, som er stoppet – måske er der tale om en stoppet kloak.

Akut Kloakservice tager gerne et kig på kloakken

I den forstand kan et stoppet toilet altså være symptom på et dybereliggende og mere alvorligt problem. Derfor kan det være en god idé at kontakte en kloakrenser. Akut Kloakservice tilbyder kloakservice i Vedbæk og vi kommer gerne ud og tager et kig på situationen.

Det kan også være godt at være opmærksom på nogle andre ting, som kan tyde på, at du skal tilkalde kloakservice. Her er 4 ting, du kan holde øje med:

 1. Hvis vandet ikke vil løbe ud af vasken via afløbet, kan det være, at du har en stoppet kloak.
 2. Hvis vandet i bunden af toilettet står højt, kan det også være tid til en kloakrensning.
 3. Er det tid til septiktanken skal tømmes
 4. Det er godt at være opmærksom på dårlig lugt – den kan nemlig stamme fra kloakken.

Brug for en kloakrensning i Vedbæk?

Ved hjælp af en undersøgelse, og eventuelt en TV-inspektion, kan vi finde ud af, om du har brug for en kloakrensning. Det kan spare dig mange penge at blive opmærksom på problemet, inden det vokser sig stort. Jo hurtigere du afdækker et kloakproblem, jo bedre og billigere i sidste ende.

Kontakt vores kloakservice døgnvagt, hvis du er i tvivl

Derfor kan du med fordel benytte dig af vores kloakservice døgnvagt, som sidder klar til at besvare dine spørgsmål 24/7. Sammen kan vi hurtigt finde ud af, om problemet er akut eller ej.

Kloakservice 24-7 i Vedbæk

Behovet for kloakservice opstår jo ikke kun på hverdage mellem 8-16. Derfor har vi også døgnservice. Vi er derfor klar til at rykke ud akut, både i weekenden eller om natten.

I sådanne tilfælde kan vi kontaktes på telefon 41 501 500.

Vi rykker ud hurtigst muligt.

Få et tilbud på kloakservice

Prisen på kloakservice varierer fra opgave til opgave. Den er afhængig af tidspunktet, størrelse og hvilken type opgave. Du kan altid være sikker på kvalitetsarbejde, udført af vores meget erfarne medarbejdere. Ønsker du et uforpligtende tilbud på kloakservice i Vedbæk, kan vi kontaktes på telefon 41 501 500 eller på info@akutkloakservice.dk

akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

Vedbæk, Rudersdal kommune

2950 Vedbæk ligger ca. 20 km. nord for Københavns centrum. Vedbæk har ca. 3500 indbyggere og er en del af Rudersdal kommune, der ligger i Region Hovedstaden. Vedbæk voksede i januar 2010 sammen med Trørød, og Trørød går nu under Vedbæks postnummer som et samlet byområde.

Vedbæk er en havne-og stations by og er udpeget som bydelscenter. Boligområderne består fortrinsvis af parcelhuse, men på begge sider af Vedbæk Strandvej ligger de store fremtrædende villaer på meget store grunde. Et vidnesbyrd på fordums storhedstid, hvor velstående københavnere rejste til Vedbæk, for at tilbringe sommeren i deres fornemme sommerhuse.

Vedbæk station ligger centralt i byen og herfra kan man tage kystbanen mod Helsingør eller mod København.

Vedbækområdet er i høj grad præget af placeringen ud til Øresund og danner sammen med Skodsborg et bånd langs kysten med det meget karakteristiske Strandvejsmiljø.

Vidste du...

… at spildevandet i Vedbæk, Trørød, Skodsborg og Gl. Holte afledes til Vedbæk Renseanlæg. Vedbæk Renseanlæg er et middelstort renseanlæg der har en kapacitet til at behandle det spildevand fra 10.000 personækvivalenter (den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen bidrager med pr. dag)

Vedbæk Renseanlæg hører til blandt de mest avancerede danske renseanlæg og er et mekanisk, biologisk renseanlæg suppleret med kemisk fosforfjernelse (MBNDK).

Det oprindelige anlæg blev bygget i 1951, og er siden hen i 1992 blevet total ombygget med ny efterklaringstank og biodenitro procestank, for at forbedre biologisk kvælstof- og fosforfjernelse. Tankene fra det gamle anlæg bruges stadig, men er nu i brug som sparebassiner. Spildevandsslam fra renseanlægget afvandes og bringes ud på landbrugsjord.

Det rensede spildevand fra Vedbæk Renseanlæg pumpes ca. 1,12 km. ud i Nordlige Øresund.

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.