akut kloakservice

Tømning af olietank

Leder du efter en specialist til tømning af olietank? Er tanken fyldt med gamle olierester, der har lagt sig som slam i bunden af olietanken?

Hos Akut Kloakservice tilbyder grundig tømning og rensning af olietanke, på hele sjælland. I mere end 26 år har vi arbejdet med denne type opgaver. Du kan ringe til os alle timer i døgnet med vores døgnservice.Vi tager din henvendelse seriøst og er klar til at køre ud til din opgave.
Ring i dag og få et gratis tilbud.

Hvorfor er tømning og rensning af olietank nødvendigt?

Det er vigtigt at få et erfarent kloakfirma til at stå for tømning og rensning af din olietank.

Det kan være svært at gøre arbejdet ordentligt, hvis du ikke har de rette redskaber til det.

Du tager en risikofyldt beslutning ved at gøre det selv, som i øvrigt kan have sundheds- og miljømæssige konsekvenser for dig og omgivelserne.

I en olietank kan der ligge giftigt bundslam eller olierester, der skal tømmes og
renses på den helt rigtige måde. Det kan komme til at blive dyrt i bortskaffelse af forurenet jord, hvis tanken begynder at lækket olie ud i jorden.

Så hvordan undgår du det? Du kontakter Akut Kloakservice i dag, så vi kan hjælpe og forebygge problemet for dig.

Hvordan tømmes en olietank?

Når en olietank skal tømmes, så foregår det på følgende måde. Vi åbner tanken og tømmer den for gamle olierester, snavs og fedt med vores slamsuger. Derefter bliver den renset godt igennem med vores højtryksspuler.

Når tanken er tømt og renset, så kører vi restprodukterne ud til en genbrugsstation, der er specialiseret i håndtering af farlige kemikalier.

Få en grundig rensning af olietank

En rensning af olietank kan være en rigtig god idé. Din olietank får et længere liv, når du har haft vores dygtig kloakmand forbi til en grundig og effektiv rensning af den.

Det er nemlig dyrt at udskifte eller få repareret en olietank. Ligger tanken nede i jorden, så skal den graves op og køres væk til reparation eller skrot.

Desuden er der risiko for forurening, hvilke betyder, at den skal bortskaffes efter særlig lovgivning. Derfor skal opgaven håndteres af et fagligt og erfarent kloakfirma.

Vi tager vores arbejde seriøst og kommer altid velforberedt ud til enhver opgave.

Tømning af olietank på Sjælland

Hos Akut Kloakservice kan du få os ud til tømning af olietank på hele Sjælland.

Vi har døgnservice 24/7 og er klar til at komme ud, når du har brug for vores hjælp.

Med en tømning af olietank undgår du fremtidige udfordringer, såsom utætheder, slitage eller en hel udskiftning af tanken. Vores medarbejdere har erfaringen og værktøjerne i orden.

Så oplever du tegn på at din olietank skal tømmes eller renses? Så kontakt os på vores døgnservice, som er åben året rundt.

akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

Hvad er en olietank

En olietank er en beholder, typisk fremstillet af stål, plast eller fiberglas, der bruges til at opbevare olie.

Olietanke anvendes i en bred vifte af sammenhænge, inklusiv opbevaring af fossile brændstoffer fra benzin, diesel og fyringsolie til rumvarme, spildolie og industrielle formål.

Når olien er lagret i en tank, kan den pumpes ud og bruges efter behov. Det er vigtigt at sikre, at olietanken er i god stand for at undgå lækager og miljøfarer.

Lovgivning og reguleringen på området fastsætter kravene til, hvordan olietanke skal installeres, vedligeholdes og tømmes, specielt for at undgå miljøforurening og sikre sikkerheden for mennesker og bygninger.

Hvem må tømme en olietank

Ifølge dansk lovgivning er det ejeren af olietanken, der har ansvaret for tømning af tanken, hvis denne indeholder spildolie. Ejeren skal sørge for, at olietanken tømmes på en sikker og hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt at fjerne al spildolie og rengøre olietanken, da spildolie kan være skadeligt for miljøet og ikke må sive ud i jordbunden eller havet.

Hvis ejeren ikke selv har mulighed for at tømme olietanken, kan der hyres professionelle slamsuger firmaer til at udføre opgaven. Disse kloak firmaer skal have tilladelse fra relevante myndigheder til at håndtere spildolie.

Det er vigtigt at overholde reglerne for tømning af olietanke for at undgå skader på miljøet og undgå bøder fra myndighederne.

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.