Kloakspuling akut kloakservice døgnvagt

Kloakservice i Lynge

Har du akut problemer med kloak i Lynge så fortvivl ikke. Du kan omgående få hjælp til kloakservice, kloakrensning, slamsugning, kloakspuling eller tv-inspektion her. Vi står klar med dygtige kloak specialister til at hjælpe dig 24 timer i døgnet, i hele Allerød kommune. Døgnvagt alle ugens dage, mandag til søndag samt alle helligedage.

Effektiv og professionel 24/7 - Kloakservice Lynge

Søger du et erfarent firma der kan løse dine kloakproblemer så tag fat i Akut Kloakservice. Det gælder alle opgaver i forbindelse med kloakrensning i Lynge. Vi har erfarne medarbejdere, der blandt andet kan hjælpe med:

  • Tilstoppede toiletter
  • Faldstammer der skal renses
  • Gulv- og køkkenafløb der skal renses
  • Slamsugning (f.eks. kloakbrønde og vejbrønde)
  • Rengøring af slambassiner, slamtanke, fedtudskillere, olieudskillere og sandfang
  • Løbende tømning af septiktanke

Vi tilbyder TV-inspektion af kloak i Lynge

TV-inspektion er en god og effektiv måde til at afklarer problemet i kloakken. Med et kloak tv kan du hurtigt få svar på hvilke problemer der er i din kloak. Tv inspektion er den bedste og mest nøjagtige måde at finder årsagen til dine problemer underjorden. Herefter kan du nemt få løst problemet efterfølgende. Du kan få undersøgt:

  • Om der er rotter i huset, under huset, i væggene eller i kloakken
  • Om der er utætheder, rødder eller brud i din kloak eller afløbsledninger
  • Årsagen til tilbagevendende problemer med tilstoppet kloak

Akut kloakservice tilbyder vi TV inspektion af din kloak. På den måde kan du få afklaret præcis, hvor problemet er opstået og handle derefter. Tv-inspektionen giver mulighed for at bestemme med sikkerhed, hvad årsagen til problemerne er.

Hvem kan bestille Lynge kloakservice?

Uaset hvem du er så kan du bestille Lynge kloakservice. Akutbilen køre ud og servicerer både private kunder (bolig, sommerhus og kolonihavehus) og virksomheder i hele Lynge med topprofessionelle løsninger inden for kloakservice. Uanset kundetype kan du altid forvente kyndig vejledning både før, under og efter udførsel af en given opgave.

akut kloakservice Kloakservice Farum

Kloakservice hele døgnet rundt i Lynge

Kloak teamet er klar med hurtig udrykning i Lynge når du har brug for en ren kloak. Behovet for kloakservice kan være meget akut og derfor har vi døgnvagt på hele ugen, alle 24 timer i døgnet.

Opstår der et akut behov, kan vi kontaktes på telefon 41 501 500.

Få ren kloak med Professionel kloakservice

Er uheldet ude og kloakken stopper til så få en ren kloak med det professionelle kloakservice team. Står du og mangler hjælp til at udbedre din kloak eller rense din faldstamme, så kan du finde hjælp ved Lynge kloakservice. Med mulighed for akut kloakservice kan du hurtigt få kyndigt vejledning og udbedring af dine kloakproblemer.

Kloak og afløbsproblemer kan være ulidelige at leve med. Det er svært at få hverdagen til at fungere, når man ikke kan bruge sit afløb og hvis hele boligen stinker af dårlig kloak. For stort set alle husstande kan det være irriterende for hverdagen, hvis husets kloak pludselig svigter. Det kan desuden være vanskeligt for det fleste at finde ud af, hvordan de skal fikse en stoppet kloak. Her er det vigtigt at konsultere kloakfirma, der kender til de forskellige problemer, der kan opstå i afløb og kloak.

Akut Kloakservice er dit lokale kloak firma i Lynge der ved, hvor udfordrende og drænende det kan være at have problemer med afløbet, så derfor tilbyder vi kloakservice i hele nordsjælland samt Lynge og Allerød kommune med døgnvagt. Det er nemlig ikke altid i dagtimerne, at kloakproblemerne opstår. Det kan være nødvendigt at få kloakservice med døgnvagt ud akut. Det er vigtigt at kloakfirmaet kan træde til, så snart du får øje på problemet. Jo hurtigere din tilstoppede kloak bliver udredt desto hurtigere kan udbedring og reparation blive sat i gang. På den måde kan du hurtigt få en velfungerende kloak tilbage med vores akutte kloakservice.

Slamsugning og kloakrensning når det ønskes

Selvom de fleste vil vide, hvad de skal gøre ved et stoppet toilet, så skal der sommetider mere til end en svupper. Det samme gælder for en stoppet vask. Det forebyggende arbejde kan desuden være vigtigt og for at undgå for mange problemer med kloakken og afløbet, så er det godt at sørge for at vedligeholde.

En måde hvorpå man kan vedligeholde kloakken, er at få den renset med en slamsuger. Hvis du har mistanke om, at din kloak trænger til en kloakrensning, så kontakt vores Akut kloakservice i Lynge og lad os hjælpe.

Et stoppet toilet ordner vi

Et stoppet toilett eller stoppet afløb af den ene eller anden slags kan vores biler hurtigt klare. Vi har klædt vores mandskab ordentlig på og de har masser af erfaring med afløb og toiletter der ikke virker efter hensigten.

akut kloakservice logo

Akut Kloakservice løser mange forskellige kloakservice opgaver hos private, erhverv og boligforeninger på sjælland, i københavn og nordsjælland.

Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt. Kontakt os og hør mere om vores ydelser.

Døgnservice
Ring døgnet rundt på
tlf. 41 501 500

Lynge, Allerød kommune

3540 Lynge, en by i Nordsjælland med 4162 indbyggere jf. Danmarks statistik for 2023. Lynge er beliggende 9 km. øst for Slangerup, 11 km. syd for Hillerød, 9 km. vest for Farum og 6 km. sydvest for kommunesædet Lillerød. Byen hører under Allerød kommune og er en del af Region Hovedstaden

I Lynge ligger bydelen Uggeløse og kaldes derfor også Lynge-Uggeløse. Byen hører til Lynge sogn mod nordøst og Uggeløse sogn mod sydvest.

Byen består af et parcelhuskvarter, der forbinder de gamle landsbyer omkring Lynge Kirke og Uggeløse Kirke. I byen findes der 2 skoler hvoraf den ene er en specialskole, et bibliotek og idrætsanlæg hvor der er mulighed for at dyrker mange forskellige sportsgrene. Derudover 2 supermarkeder, et plejecenter og Lynge kro, der blev kongelige privilegeret landevejskro helt tilbage til 1721. Offentlig transport til og fra Lynge er med bus med afgange fra Lynge Stationsvej.

Vidste du...

…at spildevand fra Lynge håndteres af Lynge Spildevandsanlæg, der udover Lynge også modtager spildevand fra Uggeløse og Vassingerød. Anlægget modtager desuden spildevand fra området ved Bastrup.

Anlægget er dimensioneret til 12.000 PE og er i udledningstilladelsen godkendt til 7.340 PE. Der er i gennemsnit de sidste 5 år, behandlet 400.000 m3 vand om året på Lynge Renseanlæg.

Renseanlægget har ikke problemer med at klare belastningen og driften i tørvejr og dermed overholde udledningskravene, men der har været problemer med at klare vandmængderne når der kommer regn. Der er ikke aflastningsmuligheder på selve renseanlægget, så når vandmængderne der kommer mod renseanlægget, bliver for store i forhold til anlæggets kapacitet, sker der en aflastning til et bassin i oplandet. Den præcise aflastningshyppighed kendes ikke, da der ikke er etableret monitering. Beregningsmæssigt menes det at være ca. 5 gange årligt, at overløbet aflaster spildevandsanlægget, og så aflastes der ca. 4000 m3. spildevand.

Udledningen fra Lynge Spildevandsanlæg foregår til Kedelsø Å.

Allerød Spildevand A/S ejer de offentlige spildevandsanlæg i Allerød kommunen, herunder Lynge Spildevandsanlæg.  Driften af kommunens spildevandsanlæg foretages af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og i enkelte tilfælde af private aktører.

Allerød kommune har udfærdiget en spildevandsplan, hvor målsætningen er at alt regn-og spildevand i kommunen skal håndteres, så der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af hverken recipienter (søer, åer, vandløb) eller grundvandsressourcer.

Priser for kloakservice i Lynge

Der findes mange typer af kloakservice og derfor varierer prisen også fra projekt til projekt. Prisen afhænger blandt andet af tidspunktet for udførelse af opgaven, samt opgavens størrelse. Man kan dog altid kontakte os og få et helt uforpligtende tilbud på kloakservice i Lynge. Alt arbejde bliver udført at dygtige og erfarne medarbejdere.

Kontakt os gerne på telefon 41 501 500 eller via mail info@akutkloakservice.dk

Du kan kontakte os alle timer i døgnet – vi svarer hurtigt. Udfyld alle punkter.